በዓል እና አዲስ አበባ

አዲስ አበባ ገና ከዋዜማው ጀምሮ ለበዓሉ ዝግጅት በሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተሞልታ ነበር፡፡ የበግ፣ የዶሮ እንዲሁም የመሰረታዊ ሸቀጦች አይቀመሴነት እንደተጠበቀ ሆኖ የመብራት መቆራረጥ በበዓሉ ድባብ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ነበረው፡፡

Leave a Reply

Please answer this math question before submitting your comment: