ከጀርመን አጠቃላይ ምርጫ ምን ይጠበቃል?  

በዚህ ምርጫ የጀርመናውያንን ትኩረት የሚስቡት ማህበራዊ ፍትህ፣ ፀጥታ፣ የተመጣጠነ ደሞዝ እና የመሳሰሉት ብሔራዊ ጉዳዮች ናቸው ሆኖም የጀርመን ፓርቲዎች ሥልጣን ቢይዙ የሚከተሉትን መርህ ባካተተው ማኒፌስቶአቸው ውስጥ በአንድ ወይም በሌላ መንገድ አፍሪቃን አካተዋል።

Leave a Reply

Please answer this math question before submitting your comment: